STERIGUARD, güzellik salonlarındaki araçların ve
aletlerin arıtılması ve temizliği için bir antiseptik, mantar
ve virüs öldürücü ve pas önleyici dezenfektandır.

KORUNMA

Güzellik salonlarındaki araçlar ve aletlere kolayca mikrop, virüs, mantar ve diğer hastalık yapıcı mikroorganizmalar bulaşabilir. Bu aletler tekrar kullanılmadan önce arıtılıp temizlenmezse, bunların deri, vücut sıvıları ve kan ile doğrudan teması bir müşteriden diğerine hastalık bulaştırır.

Sadece STERIGUARD gibi bir dezenfektan bu gibi kirlerle etkili bir şekilde mücadele etmede etkilidir.

   

KULLANIM TALİMATLARI

STERIGUARD sadece aşağıdaki kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır:

u Araçları ve aletleri temizlemeden önce her zaman tek kullanımlık eldiven giyin.

u Üzerlerinde hiç saç parçası, vücut sıvısı ve kan kalmadığından emin olmak için araçları ve aletleri tek kullanımlık fırçalar ve kağıt havlularla iyice
temizleyin.

u Tüm araçların, aletlerin vs. tamamen solüsyona battığından emin olmak için, STERIGUARD’ın hazırlanmasında uzun kavanozlar kullanılmalıdır.

u STERIGUARD’ı 57 gram solüsyonu 907 gram suyla karıştırarak hazırlayın.

u Ön temizliği yapılmış fırçaları, tarakları, makas parçalarını ve gözeneksiz araçları ve aletleri solüsyona en az 10 dakika batırın.

u Arıtılmış araçları ve parçaları tekrar kullanmadan önce suda durulayın ve iyice kurulayın.

u Hazırlanmış STERIGUARD solüsyonu hemen kullanılmalıdır. Hazırlanmış solüsyonu uzun süre kullanmadan bırakmayın.

Patojenler içerebileceğinden solüsyonu tekrar kullanmayın.

Elektrikli aletleri sterilizasyondan önce daima fişten çekin. Tarak, bıçak ve diğer sökülebilir parçaları solüsyona batırmadan önce fişten çekilmiş elektrikli
aletlerden çıkarın.

   

ÖNLEMLER

STERIGUARD sadece profesyonel kullanım için yüksek nitelikli bir dezenfektandır ve dikkatli taşınmalıdır.

STERIGUARD’ı daima çocukların ve amatörlerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Aşındırıcı doğası sebebiyle, STEERIGUARD, gözlere tersine çevrilemez zararlar verebilir ve aynı zamanda ciltte yanmalara yol açabilir. Bu yüzden deri ve
vücudun parçalarıyla doğrudan temas etmediğinden emin olun. Gözleri her zaman koruyun ve STERIGUARD’a dokunurken her zaman kauçuk eldiven
giyin. Dokunduktan sonra su ve sabunla iyice yıkayın.

STERIGUARD yutulduğunda zararlıdır ve yiyecek ve içeceklerin yakınlarında tutulmamalıdır.

Dökülmesi halinde, temizlemek için uzun saplı paspas kullanın.

   

SAKLAMA

STERIGUARD serin, havadar bir yerde saklanmalı ve doğrudan güneş ışığı ve aşırı ısıya maruz kalmamalıdır.

   

KULLANILMIŞ STERIGUARD SOLÜSYONUNUN ATILMASI

Kullanılmış solüsyonun atılması için daima doğru boşaltma sistemi kullanın.
Ayrıca, boş bir STERIGUARD kutusunu kesinlikle tekrar kullanmayın.

   

DEĞERLENDİRMELER

STERIGUARD’ın güzellik salonu araçlarını ve aletlerini arıtma ve temizlemedeki başarısı araç ve aletleri hazırlanmış solüsyonun içinde 10 dakika tuttuktan
sonra değerlendirildi.